Klongtoey Jobs Purchasing Manager/ผู้จัดการจัดซื้อ (ร้านอาหาร) Position at Haco Group (1991) Co., Ltd. (Head Office)

Image Haco Group (1991) Co., Ltd. (Head Office)
  • Job vacancies posted on: 12 months ago

Translate

We are open recruitment and happily inform you that we are looking for candidates to fill the position of Purchasing Manager/ผู้จัดการจัดซื้อ (ร้านอาหาร) in our company, Haco Group (1991) Co., Ltd. (Head Office). For candidates who reside in Klongtoey and its neighboring regions, we are looking for you to be a part of us and work in our company office, and able to labor under a full time & permanent system.

We have specific requirements for each of our employees as well as potential workers, because we are a professional and knowledgeable business in the field we work in. We are interested in hearing from you as soon as possible if you have expertise in the fields and possess a (N/A) or higher.

We offer you a fairly competitive salary that can be adjusted depending on the credibility you can contribute to our company. It typically ranges from ฿45,000 - ฿55,000 and likely to change at any time. This salary negotiation must be agreed based on our company's HRD agreement.

Job Info

Company Haco Group (1991) Co., Ltd. (Head Office)
Position Purchasing Manager/ผู้จัดการจัดซื้อ (ร้านอาหาร)
Region Klongtoey
Career Level Middle
Work Experience 5 years
Qualification (N/A)
Type of Work Full Time, Permanent
Minimum Salary THB 45.000
Maximum Salary THB 55.000

หน้าที่ความรับผิดชอบ- วางแผนและดำเนินการจัดซื้อจัดหาเปรียบเทียบราคาจากแหล่งวัตถุดิบต่างๆ
– เจรจาต่อรอง ประสานงานกับ Supplier
– ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร ฝ่ายจัดซื้อ
– จัดทำ Report ส่งผู้บริหาร
– บริหารงาน, ดูแลภาพรวมการจัดซื้อ สำหรับทุกร้านอาหารในเครือ ให้เกิดประสิทธิภาพ ทันเวลา และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และถูกต้องตามข้อกำหนดการจัดซื้อ
– ดูแลภาพรวมการวิเคราะห์ราคาสินค้า และจัดหาผู้ขาย / ผู้รับจ้างรายใหม่
– ตรวจทานการเปรียบเทียบ เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการซื้อ-ขาย
– จัดทำงบประมาณด้านการทำงานจัดซื้อ และเป้าหมาย KPI
และพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดี
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และได้สินค้าตามกำหนด
– จัดทำรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปี

คุณสมบัติ
-ประสบการณ์จัดซื้อร้านอาหาร โรงแรม อย่างน้อย 5 ปี 
-ประสบการณ์บริหารจัดการงานจัดซื้อ อย่างน้อย 3 ปี
-มีทักษะความสามารถในการเจรจาต่องรองดีเยี่ยม
-มีมนุษยสัมพันธดีเยี่ยม

ปฏิบัติงานที่ บจก.สตาร์โฮม (ร้านอาหารเสวย)  สุขุมวิท26 
วันทำงาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
สวัสดิการ ประกันสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิdที่ website  Savoey The Best Thai Restaurant.

สนใจสมัครงาน 
Recruitment Team : Haco Group 
100/68 Room G, Haco Group Building,Sukhumvit 26, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110
Tel. : 02-096-5414
Mobile : 062-667-448

Office/Company Address

Country Thailand
Region Bangkok
City Klongtoey
Address Haco Group (1991) Co., Ltd., 100/68, Room G, Soi Sukhumvit 26, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailand
Map Google Map

Benefit

  • จัดซื้อวัตถุดิบ ร้านอาหาร โรงแรม
  • วิเคราะห์ราคาสินค้า จัดหาผู้ขาย ผู้รับจ้างรายใหม่
  • จัดซื้้อจัดหาเปรียบเทียบราคาจากแหล่งวัตถุดิบต่างๆ

Apply for Work

Please note that the information contained may change at any time.

Mostly, applying for a job is free of charge, you have to be careful when applying for a job.

Tips from admin. Use polite language and promote yourself as attractively as possible so that the related HRD/Staff is interested in you.

Good luck getting the job you want.

Job Application Instructions

  1. Go to the "Apply Now" link above
  2. If you don't have an account yet, please register first, create a profile/upload a resume according to your personal data
  3. If you have registered, you can immediately log in
  4. Promote yourself through the tertara job application form
  5. Done, please wait.

Share this Job Vacancy

Company Description

HACO Groupwas established in 1973 firstly as an importer of specialized chemical products. As a result of tremendous development

of Thai economy over the past two decades,

HACO Grouphas steady growth and expansion by diversifying to specialize in the import and distribution of sanitary fittings, furnishings

and imported tiles.

The main business development strategies of

HACO Group are products update to the highest standards, quick and on time delivery together with best after sales services. We also focus on business communication via e-commerce system to maintain fast

and extive relation with customer and distribution networks.

Company Info

This vacancy is suitable for those of you who live in the following areas: Bangkok