Bangkapi Jobs Merchandising Department Manager (import) / Senior Merchandiser (import)/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสินค้าเข้าเพื่อขาย(นำเข้า) / เจ้าหน้าที่อาวุโสจัดซื้อสินค้าเข้าเพื่อขาย(นำเข้า) Position at Chic Republic Public Company Limited

Image Chic Republic Public Company Limited
 • Job vacancies posted on: 7 months ago

Translate

Are you looking for job vacancies? Our company, Chic Republic Public Company Limited is merrily inform you that we are hiring!

We need you to fill the position as Merchandising Department Manager (Import) / Senior Merchandiser (Import)/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสินค้าเข้าเพื่อขาย(นำเข้า) / เจ้าหน้าที่อาวุโสจัดซื้อสินค้าเข้าเพื่อขาย(นำเข้า) for our office.

This position requires a permanent working hours system which domiciled in Bangkapi and its surroundings.

As a competitive company, we need these minimum criteria for candidates to be fulfilled. If you are a Degree and experienced in the field of , a person who honesty and discipline, then you are highly awaited in our company.

The starting salary we can offer is in a range from ฿24,000 - ฿45,000, this salary range that we offer is negotiable can change at any time according to our HRD's decision depending on the capability of the candidate can offered for our company.

1.ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสินค้าเข้าเพื่อขาย (นำเข้า) 

รายละเอียดงาน

 • บริหารและวิเคราะห์ยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย บริหารผลกำไรให้เป็นไปตามเป้าหมาย สรุปรายงานยอดขายและกำไร
 • ทำการ Sourcing สินค้าใหม่และผู้ค้ารายใหม่ที่เหมาะสมทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมถึงการทำสัญญาคู่ค้าพัฒนาสินค้าใหม่
 • วิเคราะห์สินค้า กำหนดแผนพัฒนาสินค้าใหม่ ทำการสำรวจตลาดเพื่อวิเคราะห์คู่แข่ง ตรวจเยี่ยมสาขาเพื่อความเรียบร้อย
 • วางเเผน / จัดการ / แก้ไข้ปัญหา และพัฒนาทีมงาน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
 • มีประสบการณ์ด้านการค้าปลีกหรือการค้าระหว่างประเทศอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

2.เจ้าหน้าที่อาวุโสจัดซื้อสินค้าเข้าเพื่อขาย (นำเข้า) 

รายละเอียดงาน

 • จัดเตรียมข้อมูลสำคัญต่างๆ สำหรับการเตรียมตัวเดิน Sourcing สินค้าต่างประเทศ
 • ทำ Sourcing Supplier และสินค้าใหม่ในประเทศ ในสินค้า Furniture & Accessories
 • รวบรวมข้อมูลสินค้าใหม่ติดต่อ Supplier เพื่อขอรายละเอียดสินค้ารวมถึงตัวสินค้าเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อสินค้า
 • เปรียบเทียบข้อมูลราคาสินค้า ทำการต่อรองราคา และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
 • ดำเนินการติดต่อประสานงานเพื่อนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ รวมถึงตรวจสอบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วน
 • สร้างข้อมูลรายละเอียด Supplier Profile เพื่อเป็นฐานข้อมูลในระบบ
 • สร้างฐานข้อมูลรายละเอียดสินค้าในระบบ และใน Quote Sheet เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้แก่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ทำการสำรวจตลาด เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวในตลาดและคู่แข่งทางการค้า
 • ทำการ Review Sale & Stock ในทุกๆ 2 สัปดาห์เพื่อทำการ Allocate สินค้าให้อยู่ใน Location ที่เหมาะสมพร้อมทั้ง Replinishment สินค้าให้เพียงพอต่อลูกค้า
 • ทำการกระจายสินค้าไปยังสาขาต่างๆเพื่อความเหมาะสม
 • ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร
 • ทำการคัดเลือกสินค้าเพื่อจัดโปรโมชั่นสินค้าส่วนลดพิเศษในระบบตาม Marketing plan
 •  ติดตามผม QC Report and NCR เพื่อทราบผลของคุณภาพสินค้าที่นำเข้าร่วมถึงหากพบปัญหาในการดำเนินงานแจ้ง Supplier และแก้ไขปัญหาให้กับทางทีม QC

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการค้าปลีกหรือการค้าระหว่าประเทศอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

Office/Company Address

Country Thailand
Region Bangkok
City Bangkapi
Address Chic Republic, 90 Pradit Manuthum 19, Khlong Chan, Bang Kapi District, Bangkok 10240, Thailand
Map Google Map

Benefit

 • ประสบการณ์บริหารด้านค้าปลีกหรือการค้าระหว่างประเทศ
 • อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป/ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสตามผลประกอบการ

Apply for Work

Please note that the information contained may change at any time.

Mostly, applying for a job is free of charge, you have to be careful when applying for a job.

Tips from admin. Use polite language and promote yourself as attractively as possible so that the related HRD/Staff is interested in you.

Good luck getting the job you want.

Job Application Instructions

 1. Go to the "Apply Now" link above
 2. If you don't have an account yet, please register first, create a profile/upload a resume according to your personal data
 3. If you have registered, you can immediately log in
 4. Promote yourself through the tertara job application form
 5. Done, please wait.

Share this Job Vacancy

Company Description

Our company operate and sell Furniture, Lighting and Home Décor which import from abroad. In order to expand our business, we are pleased to have a person who have a good knowledge and

experience to grow with us.

We currently have 4 stores, Praditmanutham, Bangna, Ratchapruekand Pattaya , which Distribution Center is at

Samut Prakarn.

บริษัท ฯ ดำเนินกิจการ จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ โคมไฟ ของตกแต่งบ้าน นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายสาขาในอนาคต จึงมีความยินดีที่จะรับผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์

ซึ่งพร้อมที่จะเติบโตไปกับเรา

ปัจจุบันมีสโตร์สาขาประดิษฐ์มนูธรรม สาขาบางนา สาขาราชพฤกษ์ สาขาพัทยา และคลังสินค้าที่สุมทรปราการ กำลังเปิดสาขาใหม่ ที่ราชพฤกษ์ ในอนาคตมีแนวโน้มจะขยายสาขาสู่สากล

For more information ::

:: Our Website ::

Chic Republic

Rina Hey

:: Our Facebook Page ::

Facebook Chic Republic

Facebook Rina Hey

- VDO Company ProfileYoutube

Company Info

This vacancy is suitable for those of you who live in the following areas: Bangkok