Pravet Jobs Internal Audit Officer / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน Position at Premier Fission Capital Co., Ltd.

Image Premier Fission Capital Co., Ltd.
 • Job vacancies posted on: 7 months ago

Translate

Do you currently live in the Pravet and its surrounding areas and are looking for job vacancies? We are pleased to inform you that our company office, Premier Fission Capital Co., Ltd. is currently seeking candidates to then join and fill the position as Internal Audit Officer / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน and able to work under full time working hours system.

We are a competent professional company, therefore we have specific criteria for the interested candidates. We give priority to candidates who are experienced in the field of with a minimum Bachelor's Degree. In addition, we also prioritize candidates who are professional at work, uphold honesty, discipline in responsibility, and are capable to complete their task as well as possible.

We are offering a salary of ฿24,000 - ฿45,000 for this position for interested candidates. However, this salary range can be negotiated and changed if the candidate's credibility exceeds our expectations and for sure, the agreement is adjusted to the policies of our company's HRD. Your capability will be highly appreciated by our company.

Job Info

Company Premier Fission Capital Co., Ltd.
Position Internal Audit Officer / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
Region Pravet
Career Level Entry Level
Work Experience N/A
Qualification Degree
Type of Work Full Time
Minimum Salary THB 24.000
Maximum Salary THB 45.000

ภารกิจหลักของตำแหน่ง

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว รวมทั้ง รวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ และจัดทำกระดาษทำการประกอบในการปฏิบัติงาน

ความรับผิดชอบ

 • สำรวจกิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบ
 • กำหนดหรือช่วยกำหนดวิธีการตรวจสอบที่จะใช้ รวมทั้งคัดเลือกตัวอย่างมาทำการทดสอบ
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแนวการตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
 • รวบรวม วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการพิจารณาความเพียงพอ และความ มีประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน
 • จัดทำกระดาษทำการ สรุปผลการตรวจสอบ รวบรวมเอกสารและให้ข้อเสนอแนะ
 • ช่วยในการนำเสนอสรุปผลการตรวจสอบเมื่อสิ้นสุดการตรวจสอบ
 • ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

ทักษะ ความรู้ ความสามารถ

 • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี (Accounting)
 • ผ่านการทำงานด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 1 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ รวมทั้งค้างคืน
 • มีความสามารถในการเขียนระบบงานตรวจสอบ (Audit Program)
 • ผ่านการอบรมด้านงานตรวจสอบภายใน
 • รับนักศึกษาจบใหม่

Office/Company Address

Country Thailand
Region Bangkok
City Pravet
Map Google Map

Benefit

 • Welcome new graduates
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
 • ทำงาน 5 วัน

Apply for Work

Please note that the information contained may change at any time.

Mostly, applying for a job is free of charge, you have to be careful when applying for a job.

Tips from admin. Use polite language and promote yourself as attractively as possible so that the related HRD/Staff is interested in you.

Good luck getting the job you want.

Job Application Instructions

 1. Go to the "Apply Now" link above
 2. If you don't have an account yet, please register first, create a profile/upload a resume according to your personal data
 3. If you have registered, you can immediately log in
 4. Promote yourself through the tertara job application form
 5. Done, please wait.

Share this Job Vacancy

Company Description

Premier Group of Companies PHILOSOPHY

Success doesn’t just happen on its own. A company’s success depends on more than just maximizing profits. It demands a concern for the welfare of society and

its employees. For more than 40 years, we at the Premier Group of Companies have remained committed to our philosophy “Harmonious Alignment of Success” and have worked hard to create value for our business, employees and society. This is our definition of

“Harmonious Alignment of Success”

There are five

core values that underlie everything we do.

 • Quality: To assure quality improvement in all aspects

 • Creativity: To Adopt New Ideas that Promote Sustainable Development

 • Mutual Benefit:

  To work for the mutual benefit of our staffs, organization and society

 • Collaboration: To promote collaboration between teams to maximize efficiency

 • Moral & Ethics:

  To uphold moral and ethical standards and the beauty of the Thai identity

Business Units

Consumer Products Business

 • Premier Marketing PLC.

 • P.M.Food Co., Ltd.

 • Premier Canning Industry Co., Ltd.

 • Premier Frozen Products Co., Ltd.

 • Mivana Co., Ltd.

Real Estate and Hotel Group Business

 • Mooban Seri Co., Ltd.

 • Seri Premier Co., Ltd.

 • Premier Assets Co., Ltd.

 • Pavilion Night Bazaar, Chiang Mai

 • 99 Residence

 • Baan Nawat

 • Premier Resorts and Hotels Co., Ltd.

 • Raya Heritage Hotel, Chiang Mai

 • Tamarind Village, Chiang Mai

 • Rayavadee Hotel, Krabi

 • 99 Rest Backyard Café

 • The Botanical House

Information Technology Business

 • Data Pro Computer Systems Co., Ltd.

Financial Service, Car Rental and Transportation Service Business

 • Premier Inter Leasing Co., Ltd.

 • Premier Brokerage Co., Ltd.

Environmental Businesses

 • Premier Products PLC.

 • Infinite Green Co., Ltd.

Social Sustainability Development

 • Yuvabadhana Foundation (together with PanKan and Food4Good)

 • Enlive Foundation

 • Thailand Collaboration for Change Program

Website

http://ww.premier.co.th

Headquarters

Bangkok

Company type

Public Company

Company size

1,001-5,00 employees

Specialties

Consumer Products Business, Real Estate & Hotel group Business, Information Technology Business, Financial Services Business, Environmental Business, Corporate

Support Business, and Social Development Business

Company Info

 • Industry: Mixed Industry Group
 • Benefits & Others: Dental insurance, Free shuttle bus, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus, Transportation allowance, Five-day work week
This vacancy is suitable for those of you who live in the following areas: Bangkok

Vacancies Recommendations at Pravet

Image Catalite Co., Ltd.

Catalite Co., Ltd.

2 months ago
 • Salary: THB 24.000 - 45.000
 • Position: Sales Administrative Officer
 • Region: Bangkok, Pravet
Image ZIGNATURE ROBOTICS COMPANY LIMITED

ZIGNATURE ROBOTICS COMPANY LIMITED

2 months ago
 • Salary: THB 24.000 - 45.000
 • Position: Administrative Officer (20k-23k)
 • Region: Bangkok, Pravet
Image Premier Fission Capital Co., Ltd.

Premier Fission Capital Co., Ltd.

2 months ago
 • Salary: THB 24.000 - 45.000
 • Position: Project Development
 • Region: Bangkok, Pravet
Image Garn Jewelry Co., Ltd.

Garn Jewelry Co., Ltd.

2 months ago
 • Salary: THB 24.000 - 45.000
 • Position: Customer Service Manager/ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
 • Region: Bangkok, Pravet
Image โครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์

โครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์

2 months ago
 • Salary: THB 24.000 - 45.000
 • Position: School Relation Manager/ผู้จัดการงานสัมพันธ์โรงเรียน โครงการร้อยพลังการศึกษา
 • Region: Bangkok, Pravet
Image Pandora Production Co., Ltd.

Pandora Production Co., Ltd.

2 months ago
 • Salary: THB 24.000 - 45.000
 • Position: Manager, Strategy & Transformation/manager, Strategy & Transformation
 • Region: Bangkok, Pravet
Image CRAFT 2022 CO., LTD.

CRAFT 2022 CO., LTD.

2 months ago
 • Salary: THB 16.000 - 20.000
 • Position: ลูกค้าสัมพันธ์ (customer Service) 1 ตำแหน่ง/คลินิกทันตกรรมวี สไมล์ พลัส สาขาสวนหลวงร.9
 • Region: Bangkok, Pravet
Image Asian Leaders Career Recruitment Co., Ltd.

Asian Leaders Career Recruitment Co., Ltd.

2 months ago
 • Salary: THB 24.000 - 45.000
 • Position: Sales & Marketing Assistant Manager
 • Region: Bangkok, Pravet