Bangyai Jobs Import/export Manager/ผู้จัดการ แผนก นำเข้า&ส่งออก Position at Kui Lim Hung Corporation Co., Ltd.

Image Kui Lim Hung Corporation Co., Ltd.
 • Job vacancies posted on: 7 months ago

Translate

Candidates who are domiciled in Bangyai and its surroundings and meet these following minimum criteria:

 • Qualification: Degree
 • Experienced in
 • Behave in a disciplined, honest, responsible, and professional manner in the work environment.

The initial salary that we can offer is quite competitive with a range of ฿24,000 - ฿45,000. If the credibility and experience that the candidate has exceeds the minimum criteria we need, the salary can change and adjusted according to the decisions of our company's HRD agreement.

Job Info

Company Kui Lim Hung Corporation Co., Ltd.
Position Import/export Manager/ผู้จัดการ แผนก นำเข้า&ส่งออก
Region Bangyai
Career Level Senior
Work Experience > 20
Qualification Degree
Type of Work Full Time
Minimum Salary THB 24.000
Maximum Salary THB 45.000

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.บริหารจัดการงานทั้งระบบให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
2. สามารถกำกับดูแล บริหารงานในส่วนนำเข้า-และส่งออก และทำงานเป็นทีมได้
3.สามารถติดต่องานได้ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
4.มีประสบการณ์ติต่องานกับบริษัท Freight Forwarder
5.มีประสบการณ์ติดต่อกับธนาคาร ขายตั๋วเอกสารและ LC
6.มีความระเอียดรอบคอบในการทำงานด้านเอกสารต่างๆ
7.มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี
8.บริหารจัดการต้นทุนการนำเข้าสินค้าต่างประเทศและตารางสินค้าเข้าให้เหมาะสม
9.สามารถทำงานอืนๆที่ได้รับมอบหมาย

ทักษะ / ประสบการณ์ที่จำเป็น >
– สัญชาติไทย ชาย หญิง 28 – 40 ปี
– ปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ด้านเอกสารนำเข้า-ส่งออก , ขนส่ง , ขนส่ง อย่างน้อย 5 ปี
– มีประสบการณ์บริหารอย่างน้อย 2 ปี
– สนทนาภาษาจีนระดับสูง
– สามารถเข้าใจเอกสารภาษาอังกฤษได้
– ทักษะการสื่อสารเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับส่วนราชการ
– ความแม่นยำในการทำเอกสาร

ทักษะทางภาษา
ภาษาอังกฤษ: ระดับการสนทนา
ภาษาจีน: ระดับการสนทนา

Office/Company Address

Country Thailand
Region Nonthaburi
City Bangyai
Map Google Map

Benefit

 • สามารถกำกับดูแล บริหารงานในส่วนนำเข้า-และส่งออก แล
 • เงินเดือน 30,000- 45,000 หรือตามตกลง+ประสบการณ์
 • ภาษาอังกฤษ: ระดับการสนทนา ภาษาจีน: ระดับการสนทนา

Apply for Work

Please note that the information contained may change at any time.

Mostly, applying for a job is free of charge, you have to be careful when applying for a job.

Tips from admin. Use polite language and promote yourself as attractively as possible so that the related HRD/Staff is interested in you.

Good luck getting the job you want.

Job Application Instructions

 1. Go to the "Apply Now" link above
 2. If you don't have an account yet, please register first, create a profile/upload a resume according to your personal data
 3. If you have registered, you can immediately log in
 4. Promote yourself through the tertara job application form
 5. Done, please wait.

Share this Job Vacancy

Company Description

แบรนด์ “ปราชญา” ผลิตภัณฑ์สมุนไพรยารักษาโรคสำเร็จรูป จากความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การรักษานานกว่า 100 ปี ทำให้เกิดตำรับยา ที่ดีที่สุดในการรักษาผู้ป่วย ครอบคลุมทุกโรคภัย ด้วยยาสมุนไพรสำเร็จรูป ที่ผ่านการ วิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(สวทช.) และคณะ กรรมการอาหารและยา (อย.) และยังผ่านมาตรฐานยารักษาโรคระดับสากลอย่าง Good Manufacturing Practice (GMP)

http://ww.prachyaherb.com

Company Info

 • Industry: General Business Services
 • Benefits & Others: Dental insurance, Gratuity, Medical insurance, Overtime pay, Performance bonus, Travel allowance, Five-day work week, Flexible working hours
This vacancy is suitable for those of you who live in the following areas: Nonthaburi