Klongtoey Jobs Graphic Designer/กราฟฟิค ดีไซเนอร์ Position at VIEN GROUPS CO., LTD.

Image VIEN GROUPS CO., LTD.
  • Job vacancies posted on: 7 months ago

Translate

We are open recruitment and happily inform you that we are looking for candidates to fill the position of Graphic Designer/กราฟฟิค ดีไซเนอร์ in our company, VIEN GROUPS CO., LTD.. For candidates who reside in Klongtoey and its neighboring regions, we are looking for you to be a part of us and work in our company office, and able to labor under a permanent system.

We have specific requirements for each of our employees as well as potential workers, because we are a professional and knowledgeable business in the field we work in. We are interested in hearing from you as soon as possible if you have expertise in the fields and possess a Degree or higher.

We offer you a fairly competitive salary that can be adjusted depending on the credibility you can contribute to our company. It typically ranges from ฿24,000 - ฿45,000 and likely to change at any time. This salary negotiation must be agreed based on our company's HRD agreement.

Job Info

Company VIEN GROUPS CO., LTD.
Position Graphic Designer/กราฟฟิค ดีไซเนอร์
Region Klongtoey
Career Level Entry Level
Work Experience 2 years
Qualification Degree
Type of Work Permanent
Minimum Salary THB 24.000
Maximum Salary THB 45.000

Job Description
– Conceptualizing visuals based on requirements
– Creating images and layouts by hand or using design software
– Testing graphics across various media
– Study design briefs and determine requirements
– Schedule projects and define budget constraints
– Conceptualize visuals based on requirements
– Prepare rough drafts and present ideas
– Develop illustrations, logos and other designs using software or by hand
– Use the appropriate colors and layouts for each graphic
– Work with copywriters and creative director to produce final design
– Test graphics across various media
– Amend designs after feedback
– Ensure final graphics and layouts are visually appealing and on-brand

Qualification

– Gender Unspecified
Age 23 – 30 years old with a passion for fashion business
– Bachelor’s degree in graphic design or related field
– Experience as a graphic designer or in related field
– Demonstrable graphic design skills with a strong portfolio
– Proficiency with required desktop publishing tools, including Photoshop,
InDesign Quark, and Illustrator
– A strong eye for visual composition
– Effective time management skills and the ability to meet deadlines.
– Able to give and receive constructive criticism
– Understanding of marketing, production, website design, corporate identity,
product packaging, advertisements, and multimedia design
– Experience with computer-aided design

Working Hours : Monday – Friday 10.00 – 19.00

Office/Company Address

Country Thailand
Region Bangkok
City Klongtoey
Map Google Map

Benefit

  • Bachelor’s degree in graphic design or related fie
  • Demonstrable graphic design skills with a strong p
  • A strong eye for visual composition

Apply for Work

Please note that the information contained may change at any time.

Mostly, applying for a job is free of charge, you have to be careful when applying for a job.

Tips from admin. Use polite language and promote yourself as attractively as possible so that the related HRD/Staff is interested in you.

Good luck getting the job you want.

Job Application Instructions

  1. Go to the "Apply Now" link above
  2. If you don't have an account yet, please register first, create a profile/upload a resume according to your personal data
  3. If you have registered, you can immediately log in
  4. Promote yourself through the tertara job application form
  5. Done, please wait.

Share this Job Vacancy

Company Description

VIENN เป็นบริษัท FASHION Circular-Commerce ที่เชื่อว่าแฟชั่นและความยั่งยืนสามารถไปด้วยกันได้โดยไม่ทิ้งความสนุกและความสุข VIENN เกิดจากปัญหาโลกร้อนที่อุตสาหกรรมแฟชั่นคือตัวการอันดับต้นๆ และเราเชื่อว่าแฟชั่นหมุนเวียนคือทางออกที่ Powerful และ Impact ที่สุด

แฟชั่นหมุนเวียนอาจเปลี่ยนโลกไม่ได้ แต่ทำให้โลกดีขึ้นได้

เราต้องการผู้ร่วมขบวนการที่มี Passion ชอบทำงาน ชอบแฟชั่น ชอบเทคโนโลยี ชอบความแตกต่าง ชอบงานที่สร้างคุณค่า และมีความสุขกับการส่งต่อคุณค่า เปิดรับทั้งคนรุ่นใหม่และรุ่นเก๋า ไม่จำกัดเพศ ร่วมมองโลกผ่านเลนส์ที่กว้างขึ้น เคารพความเป็นตัวเองแต่ก็นึกถึงโลกและส่วนรวม

ขอคนที่ชอบคิดและทำ ชอบเสนอไอเดีย ทำงานอย่างมีเป้าหมาย Proactive ไม่เฉื่อยไม่เอื่อย ยืดหยุ่นปรับตัวเร็ว ชอบพัฒนาตัวเอง และอยากร่วมสร้างสิ่งใหม่ที่ Impact ต่อโลกและอนาคตที่ดีขึ้นของพวกเราเอง

Come join us to make FASHION FOR A BETTER FUTURE

Company Info

This vacancy is suitable for those of you who live in the following areas: Bangkok