Bangrak Jobs Graphic Design & Digital Marketing Officer/เจ้าหน้าที่กราฟฟิกและการตลาดออนไลน์ Position at Engenius Co.,Ltd.

Image Engenius Co.,Ltd.
 • Job vacancies posted on: 7 months ago

Translate

Our company Engenius Co.,Ltd. is currently looking for candidates who are domiciled in Bangrak and surrounding areas with minimum criteria Diploma of High Vocational Education and experienced in the field of , as well as behave in a disciplined and honest manner, to then be placed in the position of graphic design & digital marketing officer/เจ้าหน้าที่กราฟฟิกและการตลาดออนไลน์ and be able to work in full time & permanent system.

In accordance of our HRD decision, the net salary we can offer is of ฿20,000 - ฿25,000 per month which is competitive and can be adjusted to the work capabilities that the candidate offers for our company.

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ ออกแบบ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ และสามารถสะกดภาษาไทยได้ถูกต้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Illustrator, Photoshop ได้ และมีคอมพิวเตอร์ของตนเอง
 • มีประสบการณ์ด้านการดูแลจัดการด้าน Social Media เช่น Facebook, Instagram, Line@, เว็บไซต์
 • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานภายใต้กรอบเวลาที่จำกัดได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรค์งานใหม่ๆ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี

รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนงานและออกแบบงานกราฟฟิกดีไซน์และคอนเทนต์สำหรับ Facebook Marketing, Instagram Marketing, Banner Website,  และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆได้
 • ออกแบบแคตตาล็อกแผ่นพับโบรว์ชัวร์, สื่อโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
 • สร้างสรรค์และนำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆสำหรับใช้ในสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้
 • ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการตลาดให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับภาพลักษณ์องค์กร

สวัสดิการ

 • ประกันสังคมและปรับเงินเดือนเมื่อผ่านการประเมินทดลองงาน
 • ประกันกลุ่ม OPD/IPD
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เบี้ยขยัน โอทีและโบนัสประจำปี
 • อบรมพัฒนาความรู้และท่องเที่ยวต่างประเทศ

Office/Company Address

Country Thailand
Region Bangrak
Address ชั้น G, Engenius International, อาคารบีบีดี, เลขที่ 626 Rama IV Rd, Maha Phruttharam, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand
Map Google Map

Benefit

 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • หยุดวันเสาร์และอาทิตย์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

Apply for Work

Please note that the information contained may change at any time.

Mostly, applying for a job is free of charge, you have to be careful when applying for a job.

Tips from admin. Use polite language and promote yourself as attractively as possible so that the related HRD/Staff is interested in you.

Good luck getting the job you want.

Job Application Instructions

 1. Go to the "Apply Now" link above
 2. If you don't have an account yet, please register first, create a profile/upload a resume according to your personal data
 3. If you have registered, you can immediately log in
 4. Promote yourself through the tertara job application form
 5. Done, please wait.

Share this Job Vacancy

Company Description

Engenius Co.,Ltd. is a leading IT Solutions provider based in Thailand with a growing customer base in the Asia-Pacific region. We specialize in providing high quality enterprise solutions and services tailored to meet the needs of our customer base. Our primary focus is on helping businesses to achieve their corporate and operational goals. We are committed to building long-term customer relationships and providing innovative, high value solutions to help organizations grow and stay competitive. With offices located in Bangkok and Phuket, we have a wide network of partners to help support our customers in the region. We have experts in software development, infrastructure, cloud computing, SAP, mobility, services and support. We provide end-to-end solutions that include integration, customization, hosted solutions, and enterprise content management. We pride ourselves in offering top quality services to organizations in various industries including healthcare, banking and finance, manufacturing, education and government. To ensure the best customer service, we are ISO 27001:2005 certified. Our solutions are powered by a robust infrastructure and our teams of experienced professionals help customers to maximize their efficiency and performance. We are dedicated to helping customers succeed by delivering service excellence and creating value.

Company Info

 • Industry: Education
 • Benefits & Others: Dental insurance, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus, Five-day work week
This vacancy is suitable for those of you who live in the following areas: Bangrak