Jatuchak Jobs Application Engineer / วิศวกร-วิเคราะห์และพัฒนาระบบ Position at Universal Utilities Public Company Limited

Image Universal Utilities Public Company Limited
 • Job vacancies posted on: 12 months ago

Translate

Our company is currently seeking employees to fill the position as Application Engineer / วิศวกร-วิเคราะห์และพัฒนาระบบ. For those of you who live in Jatuchak and its surrounding areas, we need you to then join and becoming a part of our company to work in our office, Universal Utilities Public Company Limited, and able to work under full time & permanent system.

As a company that is professional and competent in the field we are engaged in, we have specific criteria for each of our employees as well as the prospective employees. If you are experienced in the field of with a minimum degree of Degree, professional, honest and disciplined in work, we look forward to hearing from you as soon as possible.

The average starting salary we can offer you is in the range of ฿24,000 - ฿45,000. If you have credibility beyond the minimum criteria we are looking for, the provisions regarding the average initial salary we offer may change according to our company HRD agreement.

Job Info

Company Universal Utilities Public Company Limited
Position Application Engineer / วิศวกร-วิเคราะห์และพัฒนาระบบ
Region Jatuchak
Career Level Entry Level
Work Experience N/A
Qualification Degree
Type of Work Full Time, Permanent
Minimum Salary THB 24.000
Maximum Salary THB 45.000

รับ 2ตำแหน่ง

ประจำ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ –จตุจักร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ร่วมออกแบบจัดหาอุปกรณ์ เขียนโปรแกรม สร้างเครื่องมือ  หรือสร้างระบบต่างๆ เพื่อใช้ในงานประปา  หรือเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขององค์กร
 • วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย  ตรวจสอบ  แก้ไขระบบควบคุม ระบบรายงานผลต่างๆที่ใช้ในองค์กร  และพัฒนาระบบดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • จัดทำ TOR และควบคุมงานของผู้รับจ้าง  สำหรับงานจ้างที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  หรือพัฒนาระบบต่างๆ

คุณสมบัติ :

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วัดคุม และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน IOTs และ IT มีความรู้พื้นฐานในการพัฒนา Software ด้วย Node Red, Python, C/C++ (ศึกษาภายหลังได้)
 • มีความเข้าใจทางด้านข้อมูลและการจัดการข้อมูล Database
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีมและพร้อมพัฒนาตนเองเสมอ
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี

Office/Company Address

Country Thailand
Region Jatuchak
Address Universal Utilities Public Company Limited, 18 Soi Vibhavadi Rangsit 5, Khwaeng Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Map Google Map

Benefit

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้พื้นฐาน Software ด้วย Node Red, Phthon
 • สามารถจัดการข้อมูล Database

Apply for Work

Please note that the information contained may change at any time.

Mostly, applying for a job is free of charge, you have to be careful when applying for a job.

Tips from admin. Use polite language and promote yourself as attractively as possible so that the related HRD/Staff is interested in you.

Good luck getting the job you want.

Job Application Instructions

 1. Go to the "Apply Now" link above
 2. If you don't have an account yet, please register first, create a profile/upload a resume according to your personal data
 3. If you have registered, you can immediately log in
 4. Promote yourself through the tertara job application form
 5. Done, please wait.

Share this Job Vacancy

Company Description

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน)หรือยูยู เป็นบริษัทในเครือของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯประสบความสำเร็จในการบริหารกิจการประปาและบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างมีคุณภาพ ทั้งในรูปสัญญาสัมปทาน สัญญาจ้างบริหาร และสัญญาเช่าบริหาร บนพื้นฐานความพร้อมของบุคลากรที่มีความชำนาญ และการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

Company Info

 • Industry: Public Utilities
 • Benefits & Others: Dental insurance, Life insurance, Medical insurance, Overtime pay, Performance bonus, Travel allowance, Five-day work week
This vacancy is suitable for those of you who live in the following areas: Jatuchak