Bangkapi Jobs ผจก.ฝ่าย/รอง.ผจก.ฝ่ายบริหารชุมชน Position at Lalin Property Public Company Limited

Image Lalin Property Public Company Limited
 • Job vacancies posted on: 7 months ago

Translate

Are you looking for job vacancies? Our company, Lalin Property Public Company Limited is merrily inform you that we are hiring!

We need you to fill the position as ผจก.ฝ่าย/รอง.ผจก.ฝ่ายบริหารชุมชน for our office.

This position requires a full time & permanent working hours system which domiciled in Bangkapi and its surroundings.

As a competitive company, we need these minimum criteria for candidates to be fulfilled. If you are a Degree and experienced in the field of , a person who honesty and discipline, then you are highly awaited in our company.

The starting salary we can offer is in a range from ฿24,000 - ฿45,000, this salary range that we offer is negotiable can change at any time according to our HRD's decision depending on the capability of the candidate can offered for our company.

Job Info

Company Lalin Property Public Company Limited
Position ผจก.ฝ่าย/รอง.ผจก.ฝ่ายบริหารชุมชน
Region Bangkapi
Career Level Middle
Work Experience 10 years
Qualification Degree
Type of Work Full Time, Permanent
Minimum Salary THB 24.000
Maximum Salary THB 45.000

ความรับผิดชอบ

– บริหารจัดการทีมงานดูแลเรื่องการจัดเก็บค่าส่วนกลาง และเตรียมการส่งมอบให้นิติบุคคล
– บริหารจัดการและรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกียวข้อง
– ควบคุมการทำงานของบริษัทคู่สัญญา (รปภ. แม่บ้าน จัดสวน และอื่นๆ) รวมถึงจัดเตรียมเอกสารพร้อมส่งมอบต่อนิติบุคคล
– ดูแลและควบคุม สภาพแวดล้อมของส่วนกลางของโครงการ และบริหารจัดการงบประมานของแต่ละโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
– ให้บริการและประสานงานในเรื่องต่างๆที่เกียวข้องกับความต้องการของลูกค้าในโครงการ
– งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บริหาร

คุณสมบัติ

– เคยบริหารทีมงานและจัดการไม่ต่ำกว่า 10 โครงการ
– ประสบการ์ณอสังหาแนวราบ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
– มีความรู้เรื่องการจัดตั้งนิติ และ กฏหมายจัดสรร พอสมควร
– เจรจาต่อรองและ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

การรับสมัครงาน
กรุณาติดต่อ
คุณอ๊อต (081-870911)
คุณแต๋ม (087-970-3854)
หรือ แผนกสรรหาบุคคล 02-732-1041-5 ต่อ 207

Office/Company Address

Country Thailand
Region Bangkok
City Bangkapi
Address Lalin Property PCL., 222/2 Srinakarin rd Khwaeng Hua Mak, Khet Bang Kapi, Bangkok 10240, Thailand
Map Google Map

Benefit

 • บริหารงานรับเรื่องร้องเรียน
 • ควบคุมการจัดเก็บค่าส่วนกลาง
 • บริษัท มีความมั่นคง สวัสดิการดี

Apply for Work

Please note that the information contained may change at any time.

Mostly, applying for a job is free of charge, you have to be careful when applying for a job.

Tips from admin. Use polite language and promote yourself as attractively as possible so that the related HRD/Staff is interested in you.

Good luck getting the job you want.

Job Application Instructions

 1. Go to the "Apply Now" link above
 2. If you don't have an account yet, please register first, create a profile/upload a resume according to your personal data
 3. If you have registered, you can immediately log in
 4. Promote yourself through the tertara job application form
 5. Done, please wait.

Share this Job Vacancy

Company Description

Lalin Property Ltd. (Plc.) was established on 8 September 1988 with the registered capital of 20 million baht. Mr. Taveesak Watcharakkawongse and Mr. Chaiyan

Chakarakul are the major shareholders.

The company operates property business under the slogan "House built on good intention". Our first project was Lully Ville - a townhouse project, it was constructed

on Srinakarin and Thupataemee roads. On Lully Ville project, we built 800 units of townhouses on 88 rai, which valued at 1,100 million baht. To date, the Lully Ville project had entirely been sold out.

Through many years of the operation, we, Lalin Property have never discontinued expanding our property business, even in the economic crisis in 1997. In that

year, the company initiated a new marketing strategy for property business. We created a “Friend get Friend” project and employed the ”Bank Secured Down Payment” system of Escrow Account to our projects in order to assure the customers of our reliability.

Besides, Lalin Property is a leader in applying a takeover strategy to purchase the distressed projects and lands, which are used to secure the NPL at financial

institutions. This includes the purchasing of auctioned assets from Financial Sector Restructuring Authority. The takeover strategy enables Lalin Property to continuously expand property projects and increase its sale volume every year. This brings about our

competitive operation cost, which provides us enough room to effectively compete with competitors in the current competitive market.

On an operational phase, Lalin Property focuses on four major town zones, which are: inner, east, north and south of Bangkok.

The company has continuously increased the registered capital to expand its property business. To date, the company bears the paid registered capital of 650 million

bath and had been transformed to a public company limited on 3 September 2002.

Company Info

 • Industry: Property Development
 • Benefits & Others: Dental insurance, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus
This vacancy is suitable for those of you who live in the following areas: Bangkok